Hiçbir yerde bulamayacağınız html kodları
   
 
  Online Aşk Mektubu Yaz
<center><br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
<br />
&nbsp;
<table height="8" width="500" bgcolor="#333333">
    <tbody>
        <tr bgcolor="#000000">
            <td valign="top" width="603" height="361"><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            <p align="center"><font face="Tahoma" color="#ffffff" size="3">Y?te Sizin A?k <br />
            <br />
            Mektubunuz </font><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
            <p align="left"><font color="#ffffff" size="2"><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!-- <br />
<br />
// ; <br />
<br />
<br />
<br />
  alert("Bu script Firardayiz.biZ l BySahYN tarafyndan hazyrlanmy?tyr... "); <br />
<br />
  // end hide  <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!-- <br />
<br />
// ; <br />
<br />
<br />
<br />
  alert("A?k mektubunuzun anlamly olabilmesi için lütfen tüm sorulary do?ru cevaplayynyz!"); <br />
<br />
  // end hide  <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Tahoma">Canym Sevgilim <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var sevgilim = prompt("Sevgilinizin adyny yazynyz.Sevgiliniz yoksa kar?y cinsten bir isim giriniz!","")  <br />
<br />
  document.write(" " + sevgilim + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ; <br />
            <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu mektubu sana <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var mekanim = prompt("Herhangi bir yer veya mekan ismi yazynyz!! (Adana, ev, okul vs..)","")  <br />
<br />
  document.write(" " + mekanim + "") // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dan yazyyorum..Seni ne kadar sevdi?imi bilemezsin.Eski g&uuml;nlerimizi <br />
            <br />
            unutamyyorum.Seninleyken dinledi?imiz <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
var sarkim = prompt("Ortak ?arkynyzyn ismini yazynyz.Yoksa, en sevdi?iniz ?arkynyn ismini yazynyz..","")  <br />
<br />
  document.write(" " + sarkim + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ?arkysy &ccedil;alyyor ve ben ?uan da o ?arkyyy dinliyorum.Mazimiz geliyor <br />
            <br />
            aklyma.&Ccedil;ok &uuml;z&uuml;l&uuml;yorum sevgilim..Bana verdi?in s&ouml;zler,etti?in <br />
            <br />
            yeminler,bir t&uuml;rl&uuml; &ccedil;ykmyyor aklymdan..Hani bana s&ouml;yledi?in <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var yazbakalim = prompt("Bir sevgi sözcü?ü yazynyz..(Seni Seviyorum, A?kym, Sevgilim vs..>","")  <br />
<br />
  document.write(" " + yazbakalim + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lafy var ya,i?te o benim hayatymy de?i?tirdi.Seninle ge&ccedil;irdi?im <br />
            <br />
            g&uuml;nler geliyor aklyma. <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--  <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var maho = prompt("Kaç ya?yndasynyz?","")  <br />
<br />
  document.write(" " + maho + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; yyldyr bo? ya?amy?ym.Bana hayatymyn en g&uuml;zel g&uuml;nlerini ya?attyn.<br />
            <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Farkynda mysyn sevgilim? Bug&uuml;n beni terk edi?inin <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var terketbeni = prompt("1 ila 10 arasi bir rakam yaziniz.","")  <br />
<br />
  document.write(" " + terketbeni + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; . g&uuml;n&uuml;.Sana <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var debana = prompt("Sevgiliniz sizi terk etseydi, o'na nasyl hitap ederdiniz? (Hain, Kahpe, Adi vs..)","")  <br />
<br />
  document.write(" " + debana + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; diyecem ama dilim varmyyor..Diyemiyorum..Bir g&uuml;n kahvalty yaparken <br />
            <br />
            kafana ?eker kasesini fyrlatmy?tym.Sen de ani bir refleksle e?ilerek <br />
            <br />
            tehlikeyi bertaraf etmi?tin ve bana <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var egildim = prompt("Sevgilinizin kafasyna bir ?ey attynyz ama tutturamadynyz,sevgilinizin tepkisi ne olurdu? (Kabileyetsiz,Tutturamady,Aptal vs..)","")  <br />
<br />
  document.write(" " + egildim + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; demi?tin.Ama arkasyndan gelen re&ccedil;el kavanozunu hi&ccedil; hesaba <br />
            <br />
            katmamy?tyn sevgilim.Y&uuml;z&uuml;nden s&uuml;z&uuml;len re&ccedil;el ile &ccedil;ok tatlyydyn <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  document.write(" " + sevgilim + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></p>
            <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <center><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            <p align="center"><font face="Tahoma" color="#ff0000" size="2">Seni her zaman <br />
            <br />
            &ccedil;ok sevdim <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
document.write(" " + sevgilim + " ")// finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ve sevmeye devam edece?im.Seni hi&ccedil;bir zaman unutmayaca?ym.Ben <br />
            <br />
            yalnyzca sana ba?ly kalaca?ym (sen ba?kasynyn olsan bile)Beni terk <br />
            <br />
            etti?in g&uuml;n <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var yemek = prompt("Bir yiyecek ismi yazynyz.(Köfte, Börek, Çörek, Kek, Makarna vs..)","")  <br />
<br />
  document.write(" " + yemek + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; almy?tym.&Uuml;zerinde 30 g&uuml;n i&ccedil;erisinde t&uuml;ketin yazyyordu.Bug&uuml;n <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var sontarih = prompt("40 ila 90 arasy bir rakam yazynyz!!","")  <br />
<br />
  document.write(" " + sontarih + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; g&uuml;n oldu ve ben o <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  document.write(" " + yemek + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i yedim sevgilim.Gerisi Allah'a kalmy?...&Ouml;l&uuml;rsem seni &ccedil;ok <br />
            <br />
            sevdi?imi,senin i&ccedil;in <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var fedaet = prompt("Sevgiliniz için neyinizi feda edersiniz? (Kendimi, Kalbimi, Dünyayy,Öteki sevgilimi vs..)","")  <br />
<br />
  document.write(" " + fedaet + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bile feda edece?imi unutma.Bu arada sakyn mezaryma gelme!!!<br />
            <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font face="Tahoma" color="#ffffff" size="2"><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
            <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
            <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
            <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Son olarak; <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <script language=JavaScript><!--   <br />
<br />
// iniciar  <br />
<br />
  var sonsoz = prompt("Mektubu bitirmek için sevgilinize son bir söz yazyn..","")  <br />
<br />
  document.write(" " + sonsoz + " ")  <br />
<br />
  // finalizar   <br />
<br />
// --></script><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font> </p>
            <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </center><br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
            <br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<br />
&nbsp; <br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
<br />
</center><br />
<br />
&nbsp; <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div></div>
<div></div>
<div></div>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
SAAT
 
Reklam
 
 
 


kod indir
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bizi seçtiğiniz için Teşekkürler......