Hiçbir yerde bulamayacağınız html kodları
   
 
  Slayt Resim Gösterisi
<dir><strong><font color="#008080" size="2">
<p><script language="JavaScript1.2"><!--<br />
<br />
<br />
<br />
/*<br />
<br />
DHTML Slayt Gösteri<br />
<br />
*/<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
//Specify the slider's width (in pixels)<br />
<br />
var sliderwidth=330<br />
<br />
//Specify the slider's height (in pixels, pertains only to NS)<br />
<br />
var sliderheight=145<br />
<br />
//Specify the slider's scroll speed (larger is faster)<br />
<br />
var slidespeed=4<br />
<br />
<br />
<br />
//Specify the slider's images<br />
<br />
var leftrightslide=new Array()<br />
<br />
var finalslide=''<br />
<br />
leftrightslide[0]='<a href="http://www.hazirkod.com"><img src="images/Pic1.jpg" border=1></a>'<br />
<br />
leftrightslide[1]='<a href="http://www.hazirkod.com"><img src="images/Pic2.jpg" border=1></a>'<br />
<br />
leftrightslide[2]='<a href="http://www.hazirkod.com"><img src="images/Pic3.jpg" border=1></a>'<br />
<br />
leftrightslide[3]='<a href="http://www.hazirkod.com"><img src="images/Pic5.jpg" border=1></a>'<br />
<br />
leftrightslide[4]='<a href="http://www.hazirkod.com"><img src="images/Pic4.jpg" border=1></a>'<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
///////do NOT edit pass this line////////////////////////////////////<br />
<br />
<br />
<br />
var copyspeed=slidespeed<br />
<br />
//copy contents of leftrightslide into one variable<br />
<br />
for (i=0;i<leftrightslide.length;i++)<br />
<br />
finalslide=finalslide+leftrightslide[i]+"  "<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
if (document.all){<br />
<br />
//dynamically write out the marquee tag<br />
<br />
document.write('<marquee id="ieslider" scrollAmount=0 style="width:'+sliderwidth+'">'+finalslide+'</marquee>')<br />
<br />
//stop marquee when mouse is over it<br />
<br />
ieslider.onmouseover=new Function("ieslider.scrollAmount=0")<br />
<br />
//re-enable marquee when mouse is out<br />
<br />
ieslider.onmouseout=new Function("if (document.readyState=='complete') ieslider.scrollAmount=slidespeed")<br />
<br />
}<br />
<br />
<br />
<br />
function regenerate(){<br />
<br />
window.location.reload()<br />
<br />
}<br />
<br />
function regenerate2(){<br />
<br />
if (document.layers){<br />
<br />
document.ns_slider01.visibility="show"<br />
<br />
setTimeout("window.onresize=regenerate",450)<br />
<br />
intializeleftrightslide()<br />
<br />
}<br />
<br />
if (document.all)<br />
<br />
ieslider.scrollAmount=slidespeed<br />
<br />
}<br />
<br />
<br />
<br />
//NS specific function for initializing slider upon page load<br />
<br />
function intializeleftrightslide(){<br />
<br />
document.ns_slider01.document.ns_slider02.document.write('<nobr>'+finalslide+'</nobr>')<br />
<br />
document. ns_slider01.document.ns_slider02.document.close()<br />
<br />
thelength=document.ns_slider01.document.ns_slider02.document.width<br />
<br />
scrollslide()<br />
<br />
}<br />
<br />
<br />
<br />
//NS specific function for sliding slideshow<br />
<br />
function scrollslide(){<br />
<br />
if (document.ns_slider01.document.ns_slider02.left>=thelength*(-1)){<br />
<br />
document.ns_slider01.document.ns_slider02.left-=slidespeed<br />
<br />
setTimeout("scrollslide()",100)<br />
<br />
}<br />
<br />
else{<br />
<br />
document.ns_slider01.document.ns_slider02.left=sliderwidth<br />
<br />
scrollslide()<br />
<br />
}<br />
<br />
}<br />
<br />
window.onload=regenerate2<br />
<br />
<br />
<br />
//--></script><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<ilayer width="&amp;{sliderwidth};" height="&amp;{sliderheight};" name="ns_slider01" visibility="hide"></ilayer><br />
<br />
<layer onmouseover="slidespeed=0;" onmouseout="slidespeed=copyspeed" name="ns_slider02"></layer><br />
<br />
<br />
</p>
</font><font face="MS Shell Dlg" color="#008080" size="2"></font></strong></dir>
SAAT
 
Reklam
 
 
 


kod indir
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bizi seçtiğiniz için Teşekkürler......